column round
main round

Alternativ #1

  • Artikelnrsökning
    Sök delar med hjälp av ett artikelnummer

Alternativ #2

  • Fabrikat- & Modellsökning
    Hitta rätt del genom att söka i bil och del kategorierna.

MCTorget.se - MC och mopeddelar med tillbehör

Framsidan /

Tema: Ta MC-Körkort

Hur många gånger har du inte funderat på att ta körkort för motorcykel? I detta tema presenterar vi hur det praktiskt går till, vad man skall tänka på och vad det kan tänkas kosta. Efter att du läst denna guide har du förhoppningsvis koll på hur det funkar. Kanske blir det ett mc-körkort till våren?

Körkortstillstånd

Du måste alltid börja med att ansöka om ett körkortstillstånd, detta krävs för att du skall få övningsköra samt avlägga dina prov. Tillståndet är giltigt i fyra år.

För att få ett körkortstillstånd måste du fylla i en hälsodeklaration samt ha genomgått en synprövning. Blanketter för hälsodeklaration och synintyg hittar du på Vägverkets hemsida http://www.vv.se/vtk/ men du kan också hitta dom hos din optiker, på vårdcentralen samt hos en del trafikskolor.

Övningskörning

För att du skall få övningsköra så måste detta ske under uppsikt av en godkänd handledare, blankett hittar du på vägverkets hemsida. För att få bli handledare är kraven lite förenklat att personen måste vara över 24 år samt haft mc-körkort i minst 5. Den som godkänns som handledare får ett bevis som skall tas med vid övningskörning. Handledaren måste antingen åka med som passagerare eller själv köra motorcykel. Tänk på att det formellt är handledaren som är förare vid övningskörning och handledaren har därför ett mycket stort ansvar. Det kan vara bra om handledaren följer med till trafikskolan med eleven. Där kan ni tillsammans få hjälp att lägga upp utbildningen.

Tänk på att även om man övningskör en motorcykel måste alltid eleven ha den gröna skylten "Övningskör" placerad baktill på fordonet.

Följande åldersgränser gäller för mc-körkort:

• 16 år för att få övningsköra med lätt motorcykel
• 17 år och 6 månader för att få övningsköra med mellanklassmotorcykel som understiger 25 kW
• 20 år för övningskörning med tung motorcykel som överstiger 25 kW

Teorin

Kunskapsprovet (eller den så kallade teorin) består av 70 frågor som du besvarar vid en dator. Du har 50 minuter på dig att göra provet och du måste få minst 52 rätt. Om du skulle bli underkänd vid kunskapsprovet så kan du boka ett nytt prov omgående. När du väl har klarat ditt kunskapsprov så är det giltigt i ett år.

Körprovet

När du har klarat kunskapsprovet får du boka tid för körprovet. Körprovet kan tyckas vara svårt men är utformat så att kontrollanten ser om du verkligen kan hantera ditt fordon eller inte. Körprovet består av 3 delar: säkerhetskontrollen, manöverprov samt körning i minst 25 minuter. För att klara provet måste du ha på dig viss utrustning avsedd för mc-bruk: hjälm, skyddskläder, glasögon, kraftiga skodon, handskar samt ryggskydd.

I manöverprovet får du göra ett par av ett antal olika standardiserade test. Proven går ut på att visa att man har balans och kontroll över fordonet. Det är kontrollanten som beslutar om vilka prov du skall göra. Detta bestäms delvis av årstid och andra förutsättningar. I manöverprovet ingår även att kunna göra en effektiv och kontrollerad inbromsning. Om du inte skulle klara körprovet får du boka en ny tid två dagar efter provdagen.

Tänk på att du måste kunna visa upp fordonets registreringsbevis när du genomför körkortsprovet.

Körkortet

När du fått godkänt förarprov för körkort får man ett "bevis att körkort utfärdats", detta är giltigt i ett år. En vecka efter utfärdat prov får du en grundhandling med posten där du ska bifoga foto, skriva din namnteckning och returnera. Någon vecka senare kan du hämta ut körkortet på posten. Nyblivna körkortstagare har en tvåårig prövotid och om du gör dig skyldig till ett allvarligt trafikbrott återkallas körkortet och du får göra om hela körkortsprovet innan du får ett nytt körkort.

Privat eller vid trafikskola?

Det optimala är om du kan kombinera privat övningskörning med lektioner vid en trafikskola. Det finns trafikskolor som erbjuder paket med teori, körlektioner, handledarträning och handledarmaterial. Det är också bra för dig som övningskör privat med några lektioner vid trafikskola, åtminstone för att testa dina kunskaper. Vissa trafikskolor har intensiv-utbildning. Trafikskolorna tillhandahåller motorcykel, hjälm samt säkerhetsställ om du inte har egen utrustning. I vissa fall får du betala för att låna utrustning.

Kostnad för mc-körkort

Det kan kosta en hel del att ta mc-kort. Du bör begära att få en prisuppgift utifrån trafiklärarens bedömning av dina kunskaper och färdigheter direkt då du påbörjat undervisningen. Ta reda på vad du får betala för och var inte rädd för att ställa krav.

Kostnaderna och längden för en körlektion varierar. Priset är också olika och varierar mellan 10 - 20 kronor per minut. Många trafikskolor har dubbellektioner. Teoriavgiften kostar från 1.600:-. Till trafikskolan betalar du för utrustning; motorcykel och säkerhetsutrustning i samband med körprovet. Kostnaderna för att ta mc-kort traditionellt på trafikskola eller genom intensivutbildning varierar kraftigt och bör undersökas med olika trafikskolor utifrån dina förkunskaper. Det finns skolor som erbjuder rabattpaket och prisgaranti.

Källa

Att ta mc-körkort, © Sveriges MotorCyklister, 2006

Detta tema presenteras i samarbete med Sveriges MotorCyklister, http://www.svmc.se

 

Lycka till med körkortet!

Läs fler teman här

© Copyright Bildelsbasen i Kungsbacka AB 2006, All rights reserved.